26. 12. 2016

Sestry v akcii alebo náš advent II.


 Ako pred rokem, opať v K-čku.
Tentokrát v plnom zložení + šuhajko ako hlavný obchodník - samostatný a suverénny. 
(Svoj gitarový koncert bral tak vážne a zodpovedne, že z toho na 2 dni odpadol a necítil sa na tradičnú vianočnú výpravu so skautami, tak šiel so mnou....)
Bolo to moc fajn...všetko.

25. 12. 2016

Vianočný....


Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

                          Iz 9,5